Szűcs és Társai ügyvédi társulás
Adójog

Jogterületek » Adójog

Kapcsolattartó:

dr. Szűcs Bálint
ügyvéd, adószakértő
Tel.: +36 1 886 37 00
balint.szucs@szucsandpartners.hu

Az adójog legalább annyira kapcsolódik a közgazdaságtanhoz, mint a joghoz, az üzleti élet minden lépésénél figyelembe kell venni az adókövetkezményeket. Ügyvédeink, valamint szakmai partnerünk révén nem csak a hazai, hanem a nemzetközi kérdések megoldására is készen állunk és vállaljuk határokon átnyúló adó- és számviteli tervezési feladatok megoldását is. Azt tapasztaljuk, hogy a vállalkozások és a költségvetés érdeke leginkább éppen az adózás területén ütközik össze és ilyen esetben a kötelezettségek vagy éppen a jogkövetkezmények a szakértő jogi közreműködéstől alapvetően függnek. Adójogi eljárásokban történő képviselet során ezt a magas színvonalú képviseletet biztosítjuk Ügyfeleink részére hatóságok, bíróságok előtt.

Rólunk

Munkafolyamatunk

Bár minden feladat más és más, a munkánk során mégis követünk egy rutint, amelyről úgy gondoljuk, hogy egyszerűségében foglalja magában a hatékonyságot, amelyre minden esetben törekszünk.

Feltárás

Munkánk sikerének első fontos kulcsa, bármilyen különös is, éppen Ügyfeleink kezében van, mégpedig sehol máshol fel nem lelhető egyedi tudásuk és ismereteik által. A jogi problémák sikeres megoldásának első és legfontosabb lépését ugyanis éppen abban látjuk, hogy az Ügyfelünket és problémáját behatóan megismerjük. Úgy gondoljuk, hogy a kérdések feltárása során csak akkor járunk sikerrel, ha a problémákat végül az Ügyfelünk szemével tudjuk látni.

Alkotás

A jogi tanácsadást ugyanolyan alkotó munkának tekintjük, mint amilyen például egy épület megtervezése és felépítése. Amikor a szükséges információk rendelkezésünkre állnak és a megoldandó kérdéseket tisztán megfogalmaztuk, a megoldások kidolgozása érdekében vonulunk vissza. A feltárt információkat tapasztalatainkkal és kutatómunkával összevetve juthatunk arra az eredményre, amely Ügyfelünk kérdéseire a helyes választ, problémáira a legegyszerűbb és legjobb megoldást adja.

Átadás

Mivel munkánk természeténél fogva ügyek ellátására irányul, egy-egy feladat teljesítése nem mindig jelentheti a végleges eredmény átadását. Mindemellett alapvető törekvésünk, hogy minden részfeladat elvégzése egyben részsiker is legyen. Nekünk nem adatik meg ugyan, hogy alkotó munkánk tárgyiasult eredményét utóbb elégedetten vegyük szemügyre, de egy jogvita, tranzakció vagy akár egy egyszerű ügylet sikeres lezárását, és leginkább Ügyfeleink hosszú távú eredményességét a saját sikerünknek is tekintjük.