Szűcs és Társai ügyvédi társulás
Építőipar

Szektorok » Építőipar

Kapcsolattartó:

dr. Szűcs Bálint
ügyvéd, adószakértő
Tel.: +36 1 886 37 00
balint.szucs@szucsandpartners.hu
dr. Jaczkó Géza
ügyvéd
Tel.: +36 1 886 37 00
geza.jaczko@szucsandpartners.hu

Az ingatlanpiacon az üzleti lehetőségek átalakulásával új típusú jogi kérdések merülnek fel, és ezek megoldása folyamatosan megújuló jogi gondolkodást igényel. Tevékenységünk során a beruházói, kivitelezői és vállalkozói oldalon felmerülő gyakorlati problémák kreatív megoldásával segítjük az ügyletek aktiválását és sikeres végrehajtását. Komplex projektek kapcsán az ingatlanügylet teljes életciklusát végigkövetjük a vásárlástól a fejlesztésen át a finanszírozást, a szükséges együttműködési megállapodásokat az értékesítéssel történő lezárásig. Ingatlanpiaci tapasztalataink kiterjednek az értékesítésen kívüli egyéb ingatlan-hasznosításokra, így a bérleti és lízing konstrukciók alkalmazására, valamint a fejlesztés során felmerülő speciális felelősségi kérdések jogi megoldására is.

Rólunk

Munkafolyamatunk

Bár minden feladat más és más, a munkánk során mégis követünk egy rutint, amelyről úgy gondoljuk, hogy egyszerűségében foglalja magában a hatékonyságot, amelyre minden esetben törekszünk.

Feltárás

Munkánk sikerének első fontos kulcsa, bármilyen különös is, éppen Ügyfeleink kezében van, mégpedig sehol máshol fel nem lelhető egyedi tudásuk és ismereteik által. A jogi problémák sikeres megoldásának első és legfontosabb lépését ugyanis éppen abban látjuk, hogy az Ügyfelünket és problémáját behatóan megismerjük. Úgy gondoljuk, hogy a kérdések feltárása során csak akkor járunk sikerrel, ha a problémákat végül az Ügyfelünk szemével tudjuk látni.

Alkotás

A jogi tanácsadást ugyanolyan alkotó munkának tekintjük, mint amilyen például egy épület megtervezése és felépítése. Amikor a szükséges információk rendelkezésünkre állnak és a megoldandó kérdéseket tisztán megfogalmaztuk, a megoldások kidolgozása érdekében vonulunk vissza. A feltárt információkat tapasztalatainkkal és kutatómunkával összevetve juthatunk arra az eredményre, amely Ügyfelünk kérdéseire a helyes választ, problémáira a legegyszerűbb és legjobb megoldást adja.

Átadás

Mivel munkánk természeténél fogva ügyek ellátására irányul, egy-egy feladat teljesítése nem mindig jelentheti a végleges eredmény átadását. Mindemellett alapvető törekvésünk, hogy minden részfeladat elvégzése egyben részsiker is legyen. Nekünk nem adatik meg ugyan, hogy alkotó munkánk tárgyiasult eredményét utóbb elégedetten vegyük szemügyre, de egy jogvita, tranzakció vagy akár egy egyszerű ügylet sikeres lezárását, és leginkább Ügyfeleink hosszú távú eredményességét a saját sikerünknek is tekintjük.