Szűcs és Társai ügyvédi társulás

Rólunk

Az Szűcs és Társai Ügyvédi Társulást vezető ügyvédi iroda az egyik ismert nemzetközi ügyvédi irodából kiválást követően 2005-ben alakult, majd 2011. decemberében csatlakozott a Law Europe International hálózatához.

Az ügyvédi társulás alapításával célunk az volt, hogy Ügyfeleink magasan képzett és specializált tudással bíró ügyvédektől nívós, szükség szerint nemzetközi jogi ismereteket is igénylő jogi tanácsot kapjanak, emberközeli és stabil háttérrel, értékarányos díjazás mellett. Személyre szabott jogi munkánkkal hosszú távú, bizalmi alapú ügyfélkapcsolatok felépítésére törekszünk és bár a növekedést a fejlődésünk velejárójának tekintjük, de jogi munkánk elsődleges célja mindig a kiemelkedő minőségű jogi szolgáltatás lesz.

Több mint tízéves, szerteágazó szakmai múltunk alapján a gazdasági jog területén rendelkezünk azzal a globális rálátással, amely a problémák lényegének felismeréséhez és a megoldásokhoz vezető helyes irány meghatározásához szükséges. Jogi tevékenységünk kiterjed az általános társasági jog, polgári jog szerződési jog, pénzügyi jog, munkajog,  ingatlanjog, adójog és a versenyjog területeire. Munkatársaink tapasztalatai révén magas színvonalon, a magyaron kívül angol és német nyelven teljesítjük a jogi koordinációt és összetett ismereteket igénylő tranzakciók végrehajtását is.

Az iparági szintű ismeretek birtokolása a munkatársainktól elvárt specializáció, és egy-egy meghatározott területen végzett kitartó munkánk egyik legfontosabb eredménye, amellyel megkülönböztetést kívánunk kivívni a versenytársaink között. A specializáció eredményeként az adott területen „fél szavakból” értjük a problémákat, és a gyakorlati jogértelmezés ismeretében, vagy akár annak magabiztos alakításával irányt tudunk mutatni a legösszetettebb kérdésekben is.  Ügyvédi társulásunk fő iparági specializációja az átalakulások és cégfelvásárlások, az energetika, ezen belül a földgáz és kőolaj-kutatás, az adójog, a bank- és lízingügyletek, az ingatlanbefektetések és a szállítmányozás.

Rólunk

Munkafolyamatunk

Bár minden feladat más és más, a munkánk során mégis követünk egy rutint, amelyről úgy gondoljuk, hogy egyszerűségében foglalja magában a hatékonyságot, amelyre minden esetben törekszünk.

Feltárás

Munkánk sikerének első fontos kulcsa, bármilyen különös is, éppen Ügyfeleink kezében van, mégpedig sehol máshol fel nem lelhető egyedi tudásuk és ismereteik által. A jogi problémák sikeres megoldásának első és legfontosabb lépését ugyanis éppen abban látjuk, hogy az Ügyfelünket és problémáját behatóan megismerjük. Úgy gondoljuk, hogy a kérdések feltárása során csak akkor járunk sikerrel, ha a problémákat végül az Ügyfelünk szemével tudjuk látni.

Alkotás

A jogi tanácsadást ugyanolyan alkotó munkának tekintjük, mint amilyen például egy épület megtervezése és felépítése. Amikor a szükséges információk rendelkezésünkre állnak és a megoldandó kérdéseket tisztán megfogalmaztuk, a megoldások kidolgozása érdekében vonulunk vissza. A feltárt információkat tapasztalatainkkal és kutatómunkával összevetve juthatunk arra az eredményre, amely Ügyfelünk kérdéseire a helyes választ, problémáira a legegyszerűbb és legjobb megoldást adja.

Átadás

Mivel munkánk természeténél fogva ügyek ellátására irányul, egy-egy feladat teljesítése nem mindig jelentheti a végleges eredmény átadását. Mindemellett alapvető törekvésünk, hogy minden részfeladat elvégzése egyben részsiker is legyen. Nekünk nem adatik meg ugyan, hogy alkotó munkánk tárgyiasult eredményét utóbb elégedetten vegyük szemügyre, de egy jogvita, tranzakció vagy akár egy egyszerű ügylet sikeres lezárását, és leginkább Ügyfeleink hosszú távú eredményességét a saját sikerünknek is tekintjük.