Szűcs és Társai ügyvédi társulás
Társasági jog

Jogterületek » Társasági jog

Kapcsolattartó:

dr. Májer Zsuzsanna
ügyvéd
Tel.: +36 1 886 37 00
zsuzsanna.majer@szucsandpartners.hu
dr. Rácskai Szilvia
ügyvédjelölt
Tel.: +36 1 886 37 00
szilvia.racskai@szucsandpartners.hu

Szinte minden vállalkozás valamilyen módon a társasági jog alapjára épül. Ezen a területen magától értetődő elvárás a gyors és hatékony jogi tanácsadás biztosítása a cégalapítás, cégmódosítás, esetleges cégmegszűnés, valamint a cégműködés kapcsán felmerülő döntések meghozatala során. A társasági jog vezérli azonban a komplex ügyleteket, így az átstrukturálásokat, kiválásokat, beolvadásokat is, amelyek ugyanakkor már túlmutatnak a jogterület keretein és adózási, számviteli, könyvvizsgálati feladatok komplex összehangolását igénylik. Munkatársaink a társasági jog minden tekintetében széles körű tapasztalatokkal állnak Ügyfeleink rendelkezésére.

 

Rólunk

Munkafolyamatunk

Bár minden feladat más és más, a munkánk során mégis követünk egy rutint, amelyről úgy gondoljuk, hogy egyszerűségében foglalja magában a hatékonyságot, amelyre minden esetben törekszünk.

Feltárás

Munkánk sikerének első fontos kulcsa, bármilyen különös is, éppen Ügyfeleink kezében van, mégpedig sehol máshol fel nem lelhető egyedi tudásuk és ismereteik által. A jogi problémák sikeres megoldásának első és legfontosabb lépését ugyanis éppen abban látjuk, hogy az Ügyfelünket és problémáját behatóan megismerjük. Úgy gondoljuk, hogy a kérdések feltárása során csak akkor járunk sikerrel, ha a problémákat végül az Ügyfelünk szemével tudjuk látni.

Alkotás

A jogi tanácsadást ugyanolyan alkotó munkának tekintjük, mint amilyen például egy épület megtervezése és felépítése. Amikor a szükséges információk rendelkezésünkre állnak és a megoldandó kérdéseket tisztán megfogalmaztuk, a megoldások kidolgozása érdekében vonulunk vissza. A feltárt információkat tapasztalatainkkal és kutatómunkával összevetve juthatunk arra az eredményre, amely Ügyfelünk kérdéseire a helyes választ, problémáira a legegyszerűbb és legjobb megoldást adja.

Átadás

Mivel munkánk természeténél fogva ügyek ellátására irányul, egy-egy feladat teljesítése nem mindig jelentheti a végleges eredmény átadását. Mindemellett alapvető törekvésünk, hogy minden részfeladat elvégzése egyben részsiker is legyen. Nekünk nem adatik meg ugyan, hogy alkotó munkánk tárgyiasult eredményét utóbb elégedetten vegyük szemügyre, de egy jogvita, tranzakció vagy akár egy egyszerű ügylet sikeres lezárását, és leginkább Ügyfeleink hosszú távú eredményességét a saját sikerünknek is tekintjük.